2017 Standings

Blancpain GT Asia GT4 Drivers

  • Pos
  • Driver
  • Total
  • R1
  • R2
  • R3
  • R4
  • R5
  • R6
  • R7
  • R8
  • R9
  • R10
  • R11
  • R12
  • Frank Yu
  • 216
  • 25 
  • 18 
  •  
  • 25 
  • 25 
  • 10 
  • 18 
  • 15 
  • 25 
  • 12 
  • 25 
  • 18 
  • Jean Marc Merlin
  • 216
  • 25 
  • 18 
  •  
  • 25 
  • 25 
  • 10 
  • 18 
  • 15 
  • 25 
  • 12 
  • 25 
  • 18 
  • Eric Lo Piu
  • 186
  • 18 
  • 25 
  • 18 
  • 18 
  • 12 
  • 18 
  • 12 
  • 12 
  • 18 
  • 10 
  • 10 
  • 15 
  • Byron Tong Siu Kau
  • 186
  • 18 
  • 25 
  • 18 
  • 18 
  • 12 
  • 18 
  • 12 
  • 12 
  • 18 
  • 10 
  • 10 
  • 15 
  • Keo Chang
  • 185
  • 12 
  • 10 
  • 25 
  • 15 
  • 18 
  • 25 
  • 10 
  • 10 
  • 10 
  • 25 
  • 15 
  • 10 
  • Ringo Chong
  • 175
  • 15 
  • 15 
  •  
  • 12 
  • 15 
  • 12 
  • 15 
  • 18 
  • 15 
  • 15 
  • 18 
  • 25 
  • Tony Fong Wai Shing
  • 109
  • 10 
  • 12 
  •  
  •  
  • 10 
  • 15 
  •  
  • 12 
  • 18 
  • 12 
  • 12 
  • Terence Tse
  • 109
  • 10 
  • 12 
  •  
  •  
  • 10 
  • 15 
  •  
  • 12 
  • 18 
  • 12 
  • 12 
  • Jeremy Wang
  • 107
  • 12 
  • 10 
  • 25 
  • 15 
  •  
  •  
  • 10 
  • 10 
  •  
  •  
  • 15 
  • 10 
  • Zang Kan
  • 76
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 15 
  • 18 
  •  
  •  
  • 18 
  • 25 
  • Richard Wee
  • 50
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 25 
  • 25 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Mok Weng Sun
  • 50
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 25 
  • 25 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • George Chou
  • 43
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 18 
  • 25 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 10 
  • Jeff Lu
  • 35
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 10 
  • 25 
  •  
  •  
  • 11 
  • Alan Yeo
  • 30
  • 15 
  • 15 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 11 
  • James Wong
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 15 
  • 15 
  •  
  •  
  • 12 
  • Masahiko Ida
  • 27
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 15 
  • 12 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 13 
  • Douglas Khoo
  • 12
  •  
  •  
  •  
  • 12 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •